Boys Varsity Swimming, Girls Varsity Swimming · Swim Team v. York